Obec je doložená z roku 1408 ako Gerauich, Gerauicz, Gerowicz, neskôr ako Gerouych, Geronych (1410), Gerocz (1430), Gyrowcze (1773), Girovce (1920); po maďarsky Giróc, Gerlefalva.

Patrila panstvu Stropkov, v 18. storočí Vécseyovcom, v 19. storočí rodine Larischovcov. V roku 1598 mala 6 port, v roku 1715 mala 7 opuste­ných a 4 obývané domácnosti, v roku 1787 mala 11 domov a 106 obyvateľov, v roku 1828 mala 15 domov a 111 obyvateľov. Pracovali v lesoch, zaoberali sa chovom dobytka a pastierstvom. V rokoch 1880-1900 sa mnohí vysťahovali. V 19. storočí bola v obci píla.

Za I. ČSR sa obyvatelia popri poľnohospodárstve zaoberali remeslami a pracovali v kameňolome. Od 4. 10. 1944 patrila obec do oblasti obsadenej partizánskym zväzkom Čapajev a skupina­mi Požarskij a skupinou kpt. Majorova. Nemci obec úplne zničili. V rokoch 1946-48 poskytol štát občanom finančnú a materiálnu pomoc na postavenie domov. Časť obyvateľov pracovala vo Vranove, v Strážskom a v Košiciach, časť ako súkromne hospodáriaci roľníci.